Stichting Al Amal de Hoop


Donatie/Sponsor

Wilt u een donatie doen
dan kan dat door op
deze link te klikken.

Als u er wat voor terug
wilt hebben dan kunt u
sponsor worden met
een link en logo op onze
website van uw website.
Voor meer informatie


Projecten van Al-Amal de Hoop

Sociaal cohesie is verbinding

De Nederlandse rechtsstaat functioneert beter als burgers in Nederland in
verbinding staan met elkaar. De toenemende polarisatie in onze samenleving
zorgt ervoor dat dit streven moeilijker gemaakt wordt, zo niet onmogelijk.

liggen daaraan te grondslag. Er is sprake van sociale uitsluiting, kansenongelijkheid
en discriminatie op individueel -, gemeenschappelijk- en ook op
institutioneel niveau. De loyaliteit en tolerantie naar elkaar toe zijn langzaam
aan het afnemen. Het gevoel van angst, wantrouwen en bezorgdheid neemt
helaas toe, ook in de buurten en wijken.
Tolerantie en loyaliteit maken plaats voor een zekere onverschilligheid. Je ziet een tendens dat mensen
elkaar niet meer durven aan te spreken vanwege een angst voor de eventuele gevolgen die dat met zich meebrengt.
De maatschappelijke tegenstellingen en de onrust in het buitenland verplaatsen zich ook naar Nederland.
De internationale spanningen en de dreiging voor terrorisme dragen er aan bij dat mensen zich in hun eigen
veilige cocon terugtrekken. Ruimte voor dialoog of met elkaar in gesprek gaan op basis van wederzijds respect,
is steeds minder aan de orde. Collectivisme maakt helaas plaats voor individualisme. Daarom vinden de
betrokken organisaties dat de aandacht voor sociale binding een duidelijker plaats moet gaan innemen
in het streven naar een tolerantere samenleving.
Stichting Al-Amal voor sociaal ontwikkeling organiseert de komende perioden 2018-2019
bijeenkomsten in verschillende steden, samen met onze partners in zowel Rotterdam , Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Den Haag.
Voor onze stichting zien wij ‘Sociale cohesie als instrument bij uitsteek voor een democratische rechtsstaat’.
Met deze bijeenkomsten willen samen met onze partners een duurzame dialoog tot stand brengen tussen
verschillende (etnische) gemeenschappen in genoemde steden.
Er is aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en het vergroten van actieve
(politieke) participatie onder verschillende groepen in de Nederlandse samenleving .
Het bundelen van krachten, het aangaan van sociale binding, het uitwisselen van ervaringen en
voorbeelden met betrekking tot sociale uitsluiting en discriminatie maken onderdeel uit van het programma.
Stichting Al-Amal voor sociaal ontwikkeling heeft de afgelopen periode al verschillende bijeenkomsten
georganiseerd voor buurtbewoners en organisaties die betrekking hadden op discriminatie en
uitsluitingsmechanismen in het dagelijks leven. De bevindingen daaruit worden tijdens deze
bijeenkomsten gepresenteerd als opstap om met de aanwezigen in gesprek te
gaan over na te streven oplossingen(bijlage 1) .
Mohamed, Achahboun, voorzitter van stichting Al-Amal 2018

Een voorbeeld van een sociaalbindingsactiviteit van stichting Al-Amal de Hoop voor sociaal ontwikkeling:
Stichting Al-Amal de Hoop, een van de eerste initiatiefnemers op dit soort bijzondere evenementen wil ook in 2018
haar bijdrage blijven leveren via het project “Samen herdenken en Samen vrijheid”. Op deze manier wil Stichting Al-Amal de Hoop,
de Marokkaanse c.q. Nederlandse gemeenschap blijven motiveren om de genoemde herdenking op een waardige manier te blijven herdenken,
opdat daarmee de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Marokko niet vergeten wordt.
Vanaf 2005 t/m 2012 werden Marokkaanse notabelen in het kader van de herdenking altijd uitgenodigd door toedoen van de
toenmalige Burgemeester van Kapelle. Voor het bestuur van Stichting Al-Amal de Hoop, is het derhalve vooralsnog onduidelijk,
waarom de Marokkaanse autoriteiten anno 2018 niet zijn uitgenodigd. In dat geval is het betreurenswaardig, omdat de Marokkaanse
gemeenschap in Nederland nogal waarde hechten aan deze vorm van sociaal- culturele communicatie. Stichting Al-Amal de Hoop
wil op deze manier, in samenwerking met andere culturele instanties in Nederland aandacht blijven vragen voor de
bijzondere bijdrage van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, ook als het gaat om de
jaarlijkse herdenking op 4 en 17 mei in Kapelle (Zeeland)

Mohamed Achahboun


Terug naar projecten


Nieuwsbrief
Van Stchting Al Amal


Naam:

E-mail:


Categorien

Doel van de Stichting Al-Amal
Samenwerking
Zorg
Verhalen van mensen
Jongeren
Medische zorg in Marokko
Huiswerk begeleiding
Stage
Verhalen van stagiaires
Stichting Al Amal als Leerbedrijf
Word donateur
Hoe een pdf-bestand te openen
Sportimpuls WV


Handige externe links

Stagemarkt
Digitalemuurkrant Vrederust
Zoeken op het web
Trein info
Openbaar vervoer
Het weerbericht
Marokkaanse informatie
Beveiliging van huis of pand
Islam site
Webhosting
Fonds 1818
Vfonds
   
Copyright by Stichting Al Amal
Created by HiaOnline