Stichting Al Amal de Hoop


Donatie/Sponsor

Wilt u een donatie doen
dan kan dat door op
deze link te klikken.

Als u er wat voor terug
wilt hebben dan kunt u
sponsor worden met
een link en logo op onze
website van uw website.
Voor meer informatie
Rolstoelen transport voor invalidemensen in Marokko.


Doel van de Stichting Al-Amal de Hoop

Stichting Al-Amal de Hoop voor gehandicapten en niet gehandicapten is door
een groep Marokkanen woonachtig in Nederland opgericht.

De stichting Al-Amal de Hoop heeft als voornaamste doelen:

* Marokkaanse gehandicapten en niet gehandicapten in Nederland,
die tamelijk geïsoleerd zijn, via informatie en voorlichting
bij verschillende activiteiten te betrekken.

* Marokkaanse gehandicapten, die in Marokko in afgelegen dorpen
leven en niet beschikken over goede voorzieningen, zoals rolstoelen,
te bereiken en zo mogelijk te helpen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het organiseren van activiteiten voor ouderen uit Den Haag en
omgeving en de daarbij behorende ouderenzorg;

het organiseren van activiteiten om de leefbaarheid en
de sociale cohesie te bevorderen;

het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten op het
gebied van informatie en voorlichting;

het organiseren van algemene bijeenkomsten op sociaal en
cultureel gebied;

het organiseren van activiteiten gebaseerd op uitwisseling
tussen verschillende culturen om kennis, inzicht en
wederzijds begrip voor elkaar te vergroten;

het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties;

het opzetten van participatie in samenwerkingsverbanden;

het bevorderen van contact tussen verschillende culturen
die elkaar ontmoeten;

het realiseren van maatschappelijke stageplekken voor jongeren;

het onder de aandacht brengen van onderwijsmogelijkheden
bij kansarme bewoners;

het opzetten van taal projecten om niet Nederlands sprekenden
de Nederlandse taal machtig te laten worden;

het opzetten van grote projecten om verschillende bevolkingsgroepen
met of zonder lichamelijke beperking tot elkaar te brengen door
onder andere maatjes-, coaching- en begeleidingsprojecten te organiseren;

het geven van advies en ondersteuning aan instellingen en instanties
die werken voor gehandicapten en niet gehandicapten van alle leeftijden,
gevraagd en ongevraagd;

het opzetten van projecten om samen de gesneuvelde soldaten uit
de Tweede Wereldoorlog te herdenken;

het opzetten van projecten om samen de vrijheid te vieren;

het doorbreken van het isolement van Marokkaanse moeders;

het verbeteren van de relatie tussen Marokkaanse jongeren en hun
ouders en het versterken van de relatie en de samenwerking tussen
allochtone en autochtone Nederlanders.

de stichting zet zich in voor internationale samenwerking o.a. door het
opzetten en uitvoeren van projecten gericht op gehandicapten en
gezondheidszorg in het algemeen en met name in Marokko;

zij adviseert Nederlandse gemeenten bij het aangaan van een stedenband met Marokko;

zich inzetten voor de geïsoleerde vrouwen en meisjes met een andere
cultuur om hen zich in Nederland beter thuis te laten voelen;

het opzetten van projecten om de risicogroepen van Marokkaanse komaf
in beeld te hebben en gerichte praktische hulpverlening te bieden;

het opzetten van projecten om verborgen talenten bij jongeren te ontwikkelen.

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten,
leest u verder op deze site en bekijk de foto's en verslagen!Nieuwsbrief
Van Stchting Al Amal


Naam:

E-mail:


Het lossen van rolstoelen.


Categorien

Doel van de Stichting Al-Amal
Samenwerking
Zorg
Verhalen van mensen
Jongeren
Medische zorg in Marokko
Huiswerk begeleiding
Stage
Verhalen van stagiaires
Stichting Al Amal als Leerbedrijf
Word donateur
Hoe een pdf-bestand te openen
Sportimpuls WV


Handige externe links

Stagemarkt
Digitalemuurkrant Vrederust
Zoeken op het web
Trein info
Openbaar vervoer
Het weerbericht
Marokkaanse informatie
Beveiliging van huis of pand
Islam site
Webhosting
Fonds 1818
Vfonds
   
Copyright by Stichting Al Amal
Created by HiaOnline