Stichting Al Amal de Hoop


Donatie/Sponsor

Wilt u een donatie doen
dan kan dat door op
deze link te klikken.

Als u er wat voor terug
wilt hebben dan kunt u
sponsor worden met
een link en logo op onze
website van uw website.
Voor meer informatie


Projecten van Al-Amal de Hoop

Het creëren van sociaal werkplaats in Marokko.

Stichting Al-Amal (de Hoop) is een Nederlandse stichting die
ruim 20 jaar geleden is opgericht met als doel:
1. Marokkaanse gehandicapten en niet-gehandicapten in Nederland die tamelijk
gesoleerd zijn via informatie en voorlichting bij verschillende
activiteiten te betrekken.
2. Marokkaanse gehandicapten die in Marokko in afgelegen dorpen leven en niet
beschikken over goede voorzieningen zoals rolstoelen te bereiken en zo
mogelijk te helpen.

Het tweede doel heeft te maken met ons project "Werkplaats in Marokko".

Dankzij de steun van verschillende fondsen, rolstoelbedrijven, gemeentes,
instanties en individuen hebben we in de afgelopen 20 jaar met succes veel
gehandicapten in Marokko aan een rolstoel of een ander hulpmiddel geholpen.
Jaarlijks verschepen wij 2 tot 3 grote zeecontainers met opgeknapte
rolstoelen en andere hulpmiddelen (zoals rollators, krukken, ziekenhuisbedden)
vanuit Nederland naar Marokko, naar de meest arme gebieden waar men van
hulpmiddelen verstoken is. De materialen worden in samenwerking met lokale
verenigingen verdeeld aan de mensen die dit het hardst nodig hebben.
Nu dit project door de jaren heen bekendheid heeft gekregen, kunnen we
niet aan de steeds groter wordende vraag voldoen. Daarnaast hebben wij
ervaren dat zodra een rolstoel stuk gaat, vaak wordt deze weggegooid omdat
er eenvoudigweg geen instantie of bedrijf is waar de rolstoel gemaakt kan worden.
Tegelijkertijd heerst er onder de gehandicapten, die wel in staat zijn
werk te verrichten, grote werkeloosheid.

Om deze redenen willen wij een werkplaats creren waar de rolstoelen en
andere hulpmiddelen kunnen worden gerepareerd en gehandicapten kunnen werken.

Wij hebben gekozen voor het Rifgebergte waar de meeste mensen met Marokkaanse
wortels die in Nederland wonen vandaan komen. Uit onderzoek is gebleken dat
de stad Taza een goede plek is waar een proefproject gestart kan worden.
Het is een arm gebied waar Stichting Al-Amal al jaren gehandicapten
voorziet van genoemde hulpmiddelen.

De stad Taza (hoofdstad van de provincie Taza) is gelegen in de regio Taza,
Al Hoceima-Taounate. Meer steden in deze zestiende regio in Marokko
(die groter dan Nederland is), zijn: Fes, Taounate, Al Hoceima, Guersif,
Taourirt, Oujda en Nador. De Stad Taza telt ongeveer 139.000 inwoners
(volkstelling van 2004) en het aantal personen met een handicap in de
categorie onder de 18 jaar is 396 waaronder 164 meisjes; in de
categorie tussen 18 en 50 jaar 1959 waaronder 655 vrouwen en de categorie 60 jaar en
ouder 1182, waaronder 631 vrouwen. Als we verder in de regio kijken,
zijn de cijfers veel hoger.

Doel van het project:
Het creren van een werkplaats voor de montage en reparatie van rolstoelen, waar
gehandicapten zelf aan het werk kunnen, heeft een tweeledig doel. Ten eerste zal de
kapitaalvernietiging door het weggooien van defecte middelen enorm afnemen. Ten tweede
zal de beschikbaarheid van deze middelen daardoor vergroot worden en zal de ruimte in de
containers die we jaarlijks versturen beter benut kunnen worden, omdat er veel meer kleine
onderdelen mee kunnen die ter reparatie van defecte middelen dienen.
Dit zal ook voor werkgelegenheid ter plaatse zorgen. Het geheel aan maatregelen zal een
aanzienlijke besparing opleveren, zowel in Nederland als in Marokko.

Project begunstigden:
Mensen met een handicap in de stad Taza en voor de hele regio (Rifgebergte) Taza, Al
Hoceima, Nador, Taounante en Oujda.

We gaan er van uit dat de werkplaats in de stad Taza komt en daarom hebben we al contact
gelegd met een aantal organisaties en met de lokale overheid en gekeken naar een
geschikte ruimte die geschikt is als werkplaats. Samen met de lokale verenigingen voor
gehandicapten is er een veldonderzoek gedaan. Wij gaan hier uit van 3 opties:

Een werkplaats zal er als volgt kunnen uitzien:
1. Een gebouw huren met een werkruimte, opslagruimte, beheer en
receptie en essentile faciliteiten voor gemakkelijke toegang.
2. Een bestaand gebouw (garage) kopen en inrichten als werkplaats.
3. Een stuk grond kopen, net buiten de stad Taza waar we een
werkplaats kunnen neerzetten.

Op basis van de resultaten van ons onderzoek kwamen we tot de conclusie de
eerste optie te kiezen. Een ruimte huren waar we een sociale werkplaats
kunnen inrichten. We zijn dan eerder in staat om met de werkplaats te
starten. Bovendien is dit een pilootproject van 2 jaar, dat daarna
gevalueerd zal worden om voort te zetten. Tegen die tijd zullen we een
vaste eigen locatie overwegen.

Opleiden van gehandicapten:
Wij willen drie gehandicapten opleiden in de techniek om rolstoelen en andere hulpmiddelen
te kunnen repareren. Dit zal gebeuren door een docent van een technische school in Taza.

Onderdelen aanleveren:
Vanuit Nederland zullen we onderdelen voor het repareren van rolstoelen leveren. Twee
rolstoelenbedrijven, Harting-Bank een leverancier van revalidatiehulpmiddelen in Den Haag
en Doove Mobility in Waddinxveen zijn bereid onderdelen te leveren. Verder zullen we van
tijd tot tijd inzamelingsacties houden om gebruikte rolstoelen en andere hulpmiddelen te
verzamelen.

Stageplekken creren:
Omdat we uit onze ervaringen en samenwerking met Calibris en CABO weten we
dat veel studenten, onder andere van de opleiding maatschappelijke dienstverlening
en technische opleidingen, moeilijk aan een stageplek in Nederland kunnen komen,
willen we in Marokko stageplekken creren. De afgelopen drie jaar hebben we 6
studenten in Marokko aan een stageplek geholpen. Onze kennis kunnen we daar
goed gebruiken. We hebben geleerd hoe we hulpmiddelen kunnen afstemmen op
individuele gevallen. Deze stagiaires die in Marokko zijn geweest waren erg
blij dat ze daar stage mochten lopen. Zij vonden het heel dankbaar werk.
Mensen kunnen opeens zelfstandig zijn en naar een ander dorp gaan! Het lijkt
ons geweldig mensen die bewegingsvrijheid te geven en die dankbaarheid te ervaren,
dat leer je niet op school. Relativerend: Toch is het misschien ook onbevredigend.
We kunnen een paar mensen helpen, er komen nog meer verzoeken op ons af voor een
stageplek zowel hier in Nederland als in Marokko. Er is nog zoveel te doen?

Zelfstandig verder:
De werkplaats betreft een pilotproject van 2 jaar, dat we na evaluatie hopen
voort te zetten en een permanent karakter te geven. Het is het streven om de
werkplaats na 2 jaar zoveel mogelijk zelfvoorzienend te krijgen wat betreft de
operationele kosten. Dit denken we te kunnen bewerkstelligen door bijdragen van
de klanten en door lokale organisaties of overheden er bij te betrekken.
Vanuit Nederland zullen we blijven ondersteunen met onderdelen voor de
reparaties en ook het versturen van hulpmiddelen.
De eerste 2 jaar zijn we afhankelijk van fondsen, bedrijven, donateurs
en overheden van beide landen, Nederland en Marokko. Er zal ook een kleine
bijdrage worden gevraagd aan de klanten die een rolstoel of andere hulpmiddelen
(zoals rollators, krukken) laten maken. Wij willen dit doen om:

a. De werkplaats te promoten en bekendheid te geven.

b. eigen inkomsten uit de werkplaats te krijgen
Omdat de meeste gehandicapten zeer arm zijn en zij dergelijke
reparaties vaak niet kunnen betalen, zal het om een kleine bijdrage gaan.
Sommige anderen zijn wel in staat om een hogere bijdrage te geven.
In totaal denken we genoeg inkomsten te krijgen om een deel van de
kosten in de toekomst te vergoeden.

Geschatte begroting:
Projectperiode: 2 JAAR


Onderwerp1e jaar2e jaar
Huur ruimte € 300.00 per maand€3.600.00€3.600.00
Gas,water elektra per maand € 150.00€1.800.00€1.800.00
Telefoon en internet per maand € 100.00€1.200.00€1.200.00
Vergoeding technische docent 6 maanden eenmalig€ 600.00-
vergoeding(salaris) voor 2 gehandicapten
medewerkers per maand € 200.00
€2.400.00€2.400.00
Aanschaf gereedschap eenmalig€4.000.00-
Inrichting werkruimte, kantoor etc. eenmalig€4.000.00€1.000.00
Aanschaf onderdelen + verschepen€3.000.00€3.000.00
Organisatiekosten, Verzekeringen, brieven postzegels etc€1.000.00€1.000.00
Totaal€21.600.00€14.000.00
1e + 2e jaar : €35.600.00


Donateurs:
Het overmaken van een bijdrage voor de werkplaats kan naar
Banknummer 11 1844 894 van Stichting Al-Amal, met als omschrijving "Werkplaats Marokko".
Donateurs ontvangen een bevestigingsbrief van de donatie en we informeren de
donateurs altijd over de gang van zaken en de besteding van de gedoneerde gelden.

Referenties:
Voor nadere informatie over Stichting Al-Amal kunt u ook contact opnemen met:
- Nederlandse Ambassadeur in Rabat de heer Jos van Aggelen
- Jan Dirk Tuinier, Stichting Vredeseducatie en Herinneringscentrum
Fort De Bilt, Biltsestraatweg 160, 3573 PS Utrecht,
Tel: 030-2723500, Fax: 030-2723563, E-mail: vrede@xs4all.nl, (www.vredeseducatie.nl)
- Jeannot Kant, Bureau SAMEN, Ru Parstraat 156, 2552 CS s-Gravenhage
tel: 06-26976514 fax: 084-7592633, E-mail jeannotkant@bureausamen.nl

Wij hopen een positief bericht van u te mogen ontvangen,
Hoogachtend, Namens het bestuur van de stichting Al-Amal.
Terug naar projecten


Nieuwsbrief
Van Stchting Al Amal


Naam:

E-mail:


Klik op de foto
voor vergroting.


Categorien

Doel van de Stichting Al-Amal
Samenwerking
Zorg
Verhalen van mensen
Jongeren
Medische zorg in Marokko
Huiswerk begeleiding
Stage
Verhalen van stagiaires
Stichting Al Amal als Leerbedrijf
Word donateur
Hoe een pdf-bestand te openen
Sportimpuls WV


Handige externe links

Stagemarkt
Digitalemuurkrant Vrederust
Zoeken op het web
Trein info
Openbaar vervoer
Het weerbericht
Marokkaanse informatie
Beveiliging van huis of pand
Islam site
Webhosting
Fonds 1818
Vfonds
   
Copyright by Stichting Al Amal
Created by HiaOnline