Stichting Al Amal de Hoop


Donatie/Sponsor

Wilt u een donatie doen
dan kan dat door op
deze link te klikken.

Als u er wat voor terug
wilt hebben dan kunt u
sponsor worden met
een link en logo op onze
website van uw website.
Voor meer informatie


Projecten van Al-Amal de Hoop

Allochtone ouderen in Nederland

Het aantal allochtone ouderen in Nederland zal de komende jaren sterk toenemen.
Zo wonen er momenteel ongeveer 70.000 Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland
en in het jaar 2015 zal dit aantal naar verwachting verdubbeld zijn. De migranten
die in eind jaren 60 op ongeveer twintigjarige leeftijd naar Nederland kwamen
bereiken de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd.
De situatie van allochtone ouderen is over het algemeen uitermate slecht.
Ze behoren tot de laagste inkomensgroepen, hebben voor hun leeftijd vaak
ongeschikte huisvesting en kampen in sterke mate met gezondheidsproblemen.

Daarnaast vormt de communicatie een groot probleem. De eerste generatie van
Turkse en Marokkaanse afkomst heeft in hun jeugd nauwelijks of geen onderwijs
kunnen volgen. Een groot deel van hen leeft nu van een uitkering. Slecht 20%
van de oudere mannen heeft een baan en bij de vrouwen ligt dat percentage nog lager.
Van de 65 plussers leeft de meerderheid rond het bestaansminimum.

De bestaande reguliere voorzieningen voor ouderen zijn minder gericht op de
allochtone inwoners. Specifieke voorzieningen voor deze groepen zijn er nog nauwelijks.
Ook is de zorgbehoefte van allochtone ouderen nog niet in kaart gebracht.
Op basis van netwerkcontacten en contacten met verschillende (bewoners)groepen
en zorginstellingen denkt Stichting Al-Amal de Hoop een bijdrage te kunnen leveren
aan de aanpak van bovengenoemde vraagstukken.

Stichting Al-Amal de Hoop is in staat door middel van de contacten die het de
afgelopen jaren heeft opgebouwd in beeld te brengen wat er leeft en kan op deze
wijze vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.

AANBOD:
Het aanbod van Stichting Al-Amal de Hoop bestaat uit verschillende onderdelen:

Contact leggen met de reguliere voorzieningen in de Nederland
Contact leggen met Imams en geestelijk leiders in verschillende steden in Nederland.

Middels bovenstaande kanalen en via de allochtone verenigingen en
organisaties contacten leggen met ouderen:

Onderzoeken in hoeverre voorzieningen voor ouderen zich ook richten op allochtone ouderen
Informeren van allochtone ouderen over de bestaande voorzieningen
Onderzoeken van de behoeften van de doelgroep:
- wat wil de doelgroep?
- hoe zit het met voorzieningen?
- wat zou verbeterd moet worden?

Link leggen naar bestaande voorzieningen voor wat betreft
activiteiten en ontmoeting voor ouderen.
Advies en ondersteuning bieden bij het ontplooien van activiteiten
zowel in specifieke als in reguliere voorzieningen om zo
de integratie en samenwerking te bevorderen.

Drie jaar terug heeft stichting Al-Amal samen met stichting BOOG in
opdracht van de gemeente Den Haag een onderzoek verricht naar de
situatie van de ouderen in de stadsdeel Escamp (zuid-oost Den Haag).
Voor de resultaten van die onderzoek verwijzen wij u naar het rapport
op bijlage (redactie: staat nog niet op de site).

Terug naar projecten


Nieuwsbrief
Van Stchting Al Amal


Naam:

E-mail:


Klik op de foto
voor vergroting.


Categorien

Doel van de Stichting Al-Amal
Samenwerking
Zorg
Verhalen van mensen
Jongeren
Medische zorg in Marokko
Huiswerk begeleiding
Stage
Verhalen van stagiaires
Stichting Al Amal als Leerbedrijf
Word donateur
Hoe een pdf-bestand te openen
Sportimpuls WV


Handige externe links

Stagemarkt
Digitalemuurkrant Vrederust
Zoeken op het web
Trein info
Openbaar vervoer
Het weerbericht
Marokkaanse informatie
Beveiliging van huis of pand
Islam site
Webhosting
Fonds 1818
Vfonds
   
Copyright by Stichting Al Amal
Created by HiaOnline